Forslag til organisering av idrettsarrangement

Her kommer instruksene til Rissa handball ved deres arrangementer.

Det er to instrukser og to menyer etter antall kamper som skal gjennomføres.

Tre eller flere kamper på et arrangement:

meny-gronnsaker-og-dip-med-instruks

En eller to kamper på et arrangement:

meny-en-kamp-med-instruks